Rekrutacja

 

INSTYTUT NAUK O INFORMACJI UP SERDECZNIE ZAPRASZA NA STUDIA PODYPLOMOWE (KWALIFIKACYJNE/DOSKONALĄCE)

Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.

Szczegółowe informacje