Harmonogram zjazdów edytorstwa

Planowane terminy:

17 marca, sobota
14 kwietnia, sobota
19 maja, sobota
16 czerwca, sobota
30  czerwca, sobota
14 lipca, sobota

17 marca, sobota

 • 10.00-11.00 Spotkanie organizacyjne
 • 11.00-12.30 dr I. Pietrzkiewicz, Rynek książki w Polsce, w., s. 353.
 • 12.45-14.15 dr hab., prof. UP M. Rogoż, Prawo autorskie, w., s. 353.
 • 14.15-14.45 PRZERWA
 • 15.00-16.30 dr M. Koziak-Podsiadło, Pracownia tekstów użytkowych, ćw., s. 353.
 • 16.45-18.15 dr M. Koziak-Podsiadło, Pracownia tekstów użytkowych, ćw., s. 353.

18 marca, niedziela

 • 8.00-9.30 dr M. Koziak-Podsiadło, Pracownia czasopisma, ćw., s. 353.
 • 9.45-12.00 dr M. Koziak-Podsiadło, Pracownia czasopisma, ćw., s. 353.
 • 12.15-13.45 dr M. Rogoż, Prawo autorskie, w., s. 353.

14 kwietnia, sobota

 • 8.00-10.15 dr I. Pietrzkiewicz, Rynek książki w Polsce, w.
 • 10.30-12.45 dr hab., prof. UP M. Rogoż, Prawo autorskie, w.
 • 12.45-13.30 PRZERWA
 • 13.30-15.00 dr M. Koziak-Podsiadło, Pracownia tekstów użytkowych, ćw.
 • 15.15-16.45 dr M. Koziak-Podsiadło, Pracownia tekstów użytkowych, ćw.
 • 17.00-18.30 mgr E. Studnicki, Grafika użytkowa, ćw.

15 kwietnia, niedziela

 • 8.00-9.30 dr M. Koziak-Podsiadło, Pracownia czasopisma, ćw.
 • 9.45-11.15 dr M. Koziak-Podsiadło, Pracownia czasopisma, ćw.
 • 11.30-13.00 mgr E. Studnicki, Grafika użytkowa, ćw.
 • 13.15-15.15 mgr E. Studnicki, Grafika użytkowa, ćw.

wszystkie zajęcia odbywają się w sali 353

19 maja, sobota

 • 8.00-10.15 dr I. Pietrzkiewicz, Rynek książki w Polsce, w.
 • 10.30-12.00 mgr A. Kontek, Redakcja tekstu,  ćw.
 • 12.00-12.30 PRZERWA
 • 12.30-14.45 mgr A. Kontek, Redakcja tekstu,  ćw.
 • 15.00-17.15 dr M. Lebda, Grafika użytkowa, ćw.

20 maja, niedziela

 • 8.00-9.30 dr I. Pietrzkiewicz, Rynek książki w Polsce, w.
 • 9.45-12.00  dr hab., prof. UP M. Rogoż, Prawo autorskie, w.
 • 12.15-13.45  dr M. Lebda, Grafika użytkowa, ćw.
 • 14.00-15.30 dr M. Lebda, Grafika użytkowa, ćw.

wszystkie zajęcia odbywają się w sali 353

Koniec zajęć z przedmiotów: Rynek książki w Polsce i Prawo autorskie

16 czerwca, sobota

 • 8.00-10.15 mgr Sylwia Wcisło, Zarządzanie w wydawnictwie, w.
 • 10.30-12.00 mgr Sylwia Wcisło, Zarządzanie w wydawnictwie, w.
 • 12.15-14.30 dr M. Koziak-Podsiadło, Pracownia tekstów użytkowych, ćw.
 • 14.30-15.00 PRZERWA
 • 15.00-17.15 mgr A. Kontek, Redakcja tekstu, ćw.
 • 17.30-19.00 mgr A. Kontek, Redakcja tekstu, ćw.

17 czerwca, niedziela

 • 8.00-10.15 mgr Justyna Mroczek, Marketing wydawniczy, w.
 • 10.30-12.00 mgr Justyna Mroczek, Marketing wydawniczy, w.
 • 12.15-14.30 mgr A. Kontek, Redakcja tekstu, ćw.
 • 14.45-17.00 mgr A. Kontek, Redakcja tekstu, ćw.

wszystkie zajęcia odbywają się w sali 353

30  czerwca, sobota

 • 8.00-10.15 mgr Sylwia Wcisło, Zarządzanie w wydawnictwie, w.
 • 10.30-12.00  mgr Sylwia Wcisło, Zarządzanie w wydawnictwie, w.
 • 12.00-12.30 PRZERWA
 • 12.30-14.45 mgr Justyna Mroczek, Marketing wydawniczy, w.
 • 15.00-16.15 mgr Justyna Mroczek, Marketing wydawniczy, w.
 • 16.30-19.30 dr M. Lebda, Grafika użytkowa, ćw.

1 lipca, niedziela

 • 8.00-11.00 dr M. Koziak-Podsiadło, Pracownia tekstów użytkowych, ćw.
 • 11.15-12.45 dr M. Lebda, Grafika użytkowa, ćw.
 • 13.00-15.45 mgr A. Kontek, Redakcja tekstu, ćw.
 • 16.00-17.30 mgr A. Kontek, Redakcja tekstu, ćw.

wszystkie zajęcia odbywają się w sali 353

14 lipca, sobota

 • 8.00-10.15 mgr Sylwia Wcisło, Zarządzanie w wydawnictwie, w.
 • 10.30-12.00  mgr Sylwia Wcisło, Zarządzanie w wydawnictwie, w.
 • 12.00-12.30 PRZERWA
 • 12.30-15.30 dr M. Koziak-Podsiadło, Pracownia czasopisma, ćw.
 • 15.45-17.15 dr M. Koziak-Podsiadło, Pracownia czasopisma, ćw.
 • 17.30-19.45 mgr A. Kontek, Redakcja tekstu, ćw.

15 lipca, niedziela

 • 8.00-10.15 mgr A. Kontek, Redakcja tekstu, ćw.
 • 10.30-12.45 mgr A. Kontek, Redakcja tekstu, ćw.
 • 13.00-15.15 dr M. Koziak-Podsiadło, Pracownia czasopisma, ćw.
 • 15.30-17.00 dr M. Koziak-Podsiadło, Pracownia czasopisma, ćw.

wszystkie zajęcia odbywają się w sali 353